เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการของแต่ละส่วนราชการ

เช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 25666 ) เวลา 08.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติอันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีการแนะนำเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพิชัย และแจ้งข้อมูลข่าวสารภารกิจที่สำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการของแต่ละส่วนราชการ

Leave A Reply

Your email address will not be published.