เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับปศุสัตว์ลำปาง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับปศุสัตว์ลำปาง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นการควบคุมและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่
โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมอำนวยความสะดวกในการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว โดยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปางและปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ บริเวณข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ต.พิชัย จ.ลำปาง
ทั้งนี้ นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมโครงการทำหมันสุนัขและแมว เป็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.