คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำบ้านต้นยาง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

บ่ายวันที่ 27 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำบ้านต้นยาง ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับปริมาณน้ำจากบ้านเรือนประชาชน ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเวลาที่ฝนตกชุก เพื่อประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.