คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง เน้นย้ำการกวาดใบไม้ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันการเกิดไฟป่า ลดปัญหาการเผาและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกฯ และนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง ในพื้นที่บ้านต้นยาง หมู่ 4 และบ้านสันติสุข หมู่ 15 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คนงานสวนและคนงานโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ แบ่งพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานตัดหญ้า กวาดทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและบริเวณพื้นที่สาธารณะในชุมชน
โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงาน และติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เน้นย้ำนโยบายการรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวอากาศแห้งแล้งไม่มีฝนตก มักจะประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งปัญหาหมอกควันจากการเผาป่า พื้นที่การเกษตร ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา โครงการถนนไร้ฝุ่นฯ ของเทศบาล จึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาการเผาใบไม้กิ่งไม้ข้างทาง เนื่องจากเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตัดหญ้า จัดเก็บขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ ที่รกร้างบริเวณข้างทางและพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความสะอาดสวยงาม ควบคู่กับการเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.