นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ประจำปี 2566

บ่ายวันนี้ (26 มกราคม 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2566 ของจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจและติดตามผลงาน ซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางมีผู้เข้ารับการประกวด จำนวน ๒ คน ได้แก่ นายบุญทัน บุรี ตำแหน่งกำนันตำบลบ่อแฮ้ว และนายเสถียรพงศ์ เครืออิ่นแก้ว ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านพิชัย หมู่ที่ ๗ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง, นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง, นายศรีทน ศรีไชยวงค์ กำนันตำบลพิชัย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้เสนอผลงานเข้าประกวดคัดเลือกดังกล่าว

Leave A Reply

Your email address will not be published.