นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช่วงเช้าวันที่ 26 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ที่ปฏิบัติงานอยู่เวรประจำสำนักงาน และออกกำลังกายยามเช้า เพื่อฝึกร่างกายให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆได้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.