เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทับลำน้ำห้วยโจ้ บริเวณหมู่บ้านศุขมงคล แก้ปัญหาขยะในพื้นที่สาธารณะและแหล่งสะสมเชื้อโรค สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และ ร.ต.วิเชียร ฝั้นมณีวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ใหญ่ ที่ล้มขวางทับลำน้ำห้วยโจ้ บริเวณหมู่บ้านศุขมงคล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทำให้กิ่งไม้กีดขวางลำน้ำและเกิดขยะอุดตันสะสม น้ำท่วมขังเน่าเสีย กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และทำให้ปริมาณยุงเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ ร่วมกันตัดกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยกันแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด พัฒนาเมืองลำปาง ให้มีความสะอาด สวยงาม มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
Leave A Reply

Your email address will not be published.