เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมรณรงค์ ‘ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน’

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมรณรงค์ ‘ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน’

วันที่ 21 ม.ค. ของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักในความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัด โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยหยุดการบาดเจ็บหรือความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ “รถชนคนข้ามถนนบนทางม้าลาย”

Leave A Reply

Your email address will not be published.