สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ 9 บริวณบ้านเลขที่ 164 ถึง 151/1

Leave A Reply

Your email address will not be published.