คณะผู้บริหาร และ สท. เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามโครงการทำถนน บ้านต้นยางอย่างต่อเนื่อง

ช่วงวันหยุด 21-22 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเทยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตถนนสายหลักตั้งแต่หน้าตลาดถึงหัวสะพานบ้านต้นยาง ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มเส้นทางทางการจราจรสาธารณะ ให้สะดวกปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.