เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร ถวายพระพรฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เช้าวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายวิทยา โพธินคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร ถวายพระพรฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธี เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.