คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยและนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมเข้ารับการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมสันนิบาตในครั้งนี้ ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้มีการมอบนโยบายการทำงานของท้องถิ่น เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนของท้องถิ่น รวมไปถึงเรื่องการให้บริการประชาชนด้วยพระราชบัญญัติแนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ , การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และแนวทางการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบูรณ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.