คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมตรวจค้นหารถควันดำ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM2.5

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30น. นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้ร่วมกิจกรรมตรวจควันดำ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 ได้ดำเนินการตามมาตรการตรวจควันดำแก่รถยนต์และรถบรรทุกที่มีควันดำเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งควันดำจากรถยนต์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนเมือง ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากรถยนต์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือรถบรรทุก รถขนส่งสินค้า เป็นต้น ณ บริเวณจุดสายตรวจตำบลพิชัย บ้านทรายใต้ หมู่8 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.