เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมขับเคลื่อนการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อสามารถให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เช้าวันที่ 18 มกราคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมอบรมการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) ภายใต้การดำเนินการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ที่มีการให้บริการจริง ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น โดยมีจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ท้องถิ่นดิจิทัล เทศบาลเมืองแม่เหียะ  จังหวัดเชียงใหม่

Leave A Reply

Your email address will not be published.