เทศบาลเมืองพิชัย ขอเจิญจวนปี้น้องชาวลำปาง มาเดินแอ่วม่วนๆ ซื้อของกิ๋นลำๆ ได้ที่ ‘กาดนัดฮิมวัง’ บ้านสามัคคี

เทศบาลเมืองพิชัย ขอเจิญจวนปี้น้องชาวลำปาง
มาเดินแอ่วม่วนๆ ซื้อของกิ๋นลำๆ ได้ที่ ‘กาดนัดฮิมวัง’ บ้านสามัคคี
มาปะกันได้ทุกเย็นวันอังคาร
….ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าชุมชน อาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย ผักผลไม้ปลอดสาร ของกิน ของใช้ ฯลฯ ราคาประหยัดถูกใจ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนพกถุงผ้า หิ้วตะกร้ามาจับจ่ายใช้สอย
….จัดเป็นประจำทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ดำเนินกิจกรรมโดยเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.