เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานตามมาตราการตรวจวัดควันดำจังหวัดลำปาง

ในวันที่ 12 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายนราวิชญ์ สากล หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานตามมาตรการตรวจวัดควันดำจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 โดยมีนายระศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามมาตรการตรวจวัดควันดำ พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผสสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 สำหรับพื้นที่เมือง ซึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษออกสู่บรรยากาศในผู้ขับขี่ยวดยานพานหนะบนท้องถนน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ ร่วมจัดกิจกรรมตรวจวัดควันดำ เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ตรวจจับควันดำ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ บริเวณถนน ลำปาง – งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.