เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดย จ.ลำปางกำหนดห้วงระยะเวลาห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย 66

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายนราวิชญ์ สากล หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานการประชุม และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัด บูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาค ภายใต้วิสัยทัศน์ คนลำปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน และกำหนดห้วงระยะเวลาห้ามเผา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้กำหนดห้วงระยะเวลาห้ามเผาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566 และห้วงเวลาในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ในปี พ.ศ.2566  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.