เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมทำบุญตั้งโรงทานถวายน้ำและภัตตาหาร พิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมทำบุญตั้งโรงทานถวายน้ำและภัตตาหาร พิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ญาติพี่น้องของพระสงฆ์สามเณร และประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
Leave A Reply

Your email address will not be published.