เสาร์นี้เจอกัน!!! 14 มกราคมนี้  เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ร่วมสนุกสนานกับ…การแสดงบนเวที เต้นประกอบเพลง จับฉลากรับของรางวัลชิ้นใหญ่ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล
รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ กิจกรรมนันทนาการ จากหน่วยงานราชการภายในเทศบาลเมืองพิชัย และหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลฯ เช่น สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย โรงเรียนพิชัยวิทยา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ลำปาง และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด จังหวัดลำปาง
พลาดไม่ได้!!! เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ เช่น สไลเดอร์ แทมมารีน และมีอาหาร ขนม น้ำดื่ม เครปญี่ปุ่น ฟรี! ตลอดทั้งงาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.