เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรม ‘แลกของขวัญปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุ’ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ที่รวมกลุ่มกันประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษเป็นประจำทุกวันพุธแรกของเดือน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายศรีพรหม หอมยก และนายชาลีวัฒน์ ทองอยู่ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร ร่วมพบปะอวยพรปีใหม่ และร่วมกิจกรรมแลกของขวัญกับผู้สูงอายุ
โดยมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รวมกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ พบปะพูดคุยสร้างความสุข และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบของรางวัลพิเศษ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข
Leave A Reply

Your email address will not be published.