เทศบาลเมืองพิชัย ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล และนิติกรชำนาญการ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้าย จำนวน 2 คน ได้แก่
1.นายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล จากเทศบาลตำบลเถินบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย
2.นางศิริภัส ศรีชูจิตร นิติกรชำนาญการ จากเทศบาลตำบลเมืองยาว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีนายจิรวัฒน์ ทาสุรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาทำงานที่เทศบาลเมืองพิชัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.