เทศบาลเมืองพิชัย มอบนโยบายการทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ

เช้าวันนี้ (3 มกราคม 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และนายนราวิชญ์ สากล หัวหน้าฝ่ายปกครอง มอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 อีกทั้งช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อให้บริการประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และสาธารณภัยให้ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมามีการวางแผนเตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคคล ด้านอุปกรณ์ และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสามารถบรรเทาสถนการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Leave A Reply

Your email address will not be published.