ผู้ว่าฯ ลำปาง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการประชาชนเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ของเทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ 1 มกราคม 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยปลัดจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เฝ้าระวัง 7 วันอันตรายของเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมทั้งมีนายศฤงคาร กันทะวัง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ, นายศรีทน ศรีไชยวงค์ กำนันตำบลพิชัย และผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ พบปะเยี่ยมเยือนดูการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงาน ที่เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
Leave A Reply

Your email address will not be published.