นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เฝ้าระวังความปลอดภัยให้ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ค่ำวันนี้ 29 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยลงพื้นที่ตรวจจุดป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในเวลากลางคืน และมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำจุดบริการในเวลากลาง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 หรือ 7 วันอันตราย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน เฝ้าระวังภัยบนท้องถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล นอกจากนี้นายกฯ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในจุดป้องกันอุบัติเหตุของมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในพื้นที่ตำบลพิชัย โดยมี พ.ต.ศิริ อัครสิริภัทร เป็นนายทหารเวรดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเฝ้าระวังภัยบนท้องถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ที่เดินทาง และประชาชนในพื้นที่
Leave A Reply

Your email address will not be published.