เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.