งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองพิชัย เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่

 งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองพิชัย เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนราษฎร ทม.พิชัย โทร 0 5438 2766
Leave A Reply

Your email address will not be published.