เทศบาลเมืองพิชัย เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ สร้างขวัญกำลังใจ และอำนวยพรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย และนายศรีทน ศรีชัยวงค์ กำนันตำบลพิชัย และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 33 ราย โดยมีการมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ มีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนแสดงถึงความห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่อยู่ในภาวะลำบาก โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ จึงได้ลงพื้นที่ไปมอบความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน และอำนวยพรในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
Leave A Reply

Your email address will not be published.