เทศบาลเมืองพิชัย ไหว้ศาลพระพรหมเจ้าที่ ศาลตายาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร

เช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมไหว้ศาลและถวายเครื่องสักการะ ศาลพระพรหมเจ้าที่ ศาลตายาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานไปด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จ
Leave A Reply

Your email address will not be published.