งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย บริการประชาชนล้างทำความสะอาดบริเวณวัดต้นมื่น หลังการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ลดฝุ่น สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย นำรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณวัดต้นมื่น หลังการขุดถนนเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยใช้รถบรรทุกน้ำฉีดน้ำ และเจ้าหน้าที่ช่วยกันกวาดล้างพื้นถนน เพื่อลดการฟุ้งของฝุ่นละออง สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
Leave A Reply

Your email address will not be published.