สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ 9 บริเวณบ้านลขที่ 59

Leave A Reply

Your email address will not be published.