คณะผู้บริหาร และ สท. เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ดูแลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านต้นมื่น ช่วยทำความสะอาดท่อน้ำที่เป็นคราบตะกรัน ส่งเสริมน้ำประปาของชุมชนให้สะอาด ปลอดภัย

บ่ายวันนี้ (13 ธันวาคม 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่บ้านต้นมื่น เพื่อนำรถบรรทุกน้ำฉีดน้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดท่อประปาหมู่บ้านบริเวณวัดต้นมื่นและภายในชุมชน โดยมีนางสาวสุชาดา ตุลาพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านต้นมื่น และชาวบ้านต้นมื่น ร่วมกันทำความสะอาดท่อประปาหมู่บ้านที่เกิดการอุดตันจากคราบตะกรันซึ่งเป็นคราบสกปรกที่มีลักษณะแข็ง เกาะแน่นภายในท่อ เกิดการสะสมเป็นเวลานาน และขาดการดูแลรักษาความสะอาด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเทศบาลฯ มีแผนดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค มีการส่งเสริมการใช้น้ำประปาภูมิภาคที่ให้บริการน้ำประปาสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพน้ำประปาของชุมชนให้มีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อดูแลคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.