เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนร่วมงานสภากาแฟ บ้านใหม่พัฒนา

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง “บ้านใหม่พัฒนา”
ร่วมงานสภากาแฟ บ้านใหม่พัฒนา วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 65
เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา
รวมพบปะ พูดคุย ปัญหา และเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วม
Leave A Reply

Your email address will not be published.