เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน ‘วันเด็กแห่งชาติ’ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และสร้างความสนุกสนานผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

ช่วงบ่ายวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ การมอบของขวัญ ของรางวัลมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ความสุขและความประทับใจ ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกๆด้าน

Leave A Reply

Your email address will not be published.