ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3

Leave A Reply

Your email address will not be published.