คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง

บ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายอำนวย เวนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกฯ และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง ในพื้นที่หมู่บ้านสามัคคี บ้านฝายน้อย และบ้านทรายใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่คนงานสวนและคนงานโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ แบ่งพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานตัดหญ้า กวาดทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและบริเวณพื้นที่สาธารณะในชุมชน
โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงาน และติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพบปะพูดคุย รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักของโครงการในการสร้างความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มุ่งสู่เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.