คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( Kickoff ITA 2023)

ช่วงเช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดจัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2566 หรืองาน Kickoff ITA 2023 ผ่านช่องทางออนไลน์ Online Event โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจง และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 และเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งจำนวน 8,323 แห่งทั่วประเทศ และในปีที่ผ่านมานั้น เทศบาลเมืองพิชัย ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยคะแนนระดับ AA 95.30 คะแนน และในการประชุม ITA ครั้งนี้ได้รับเกียรติพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมชี้แจงรายละเอียด พร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในการประชุม
Leave A Reply

Your email address will not be published.