เทศบาลเมืองพิชัย ขับเคลื่อนโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำความสะอาดในพื้นที่ ควบคู่นโยบายจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำปาง และป้องกันปัญหาการเผา ลดฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง ในพื้นที่บ้านฝายน้อย และนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่โครงการถนนไร้ฝุ่นฯ พื้นที่หมู่บ้านสามัคคี กาดนัดฮิมวัง บ้านฝายน้อย และบ้านทรายใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่คนงานสวนและคนงานโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มีนโยบายเน้นย้ำความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆ สอดคล้องนโยบายจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำปางที่มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้งช่วงนี้ภาคเหนือมักจะประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งปัญหาหมอกควันจากการเผาป่า พื้นที่การเกษตร ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่องอื่นๆ ตามมา ซึ่งโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ ของเทศบาล เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาการเผาใบไม้กิ่งไม้ข้างทาง เนื่องจากเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตัดหญ้า จัดเก็บขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ ที่รกร้างบริเวณข้างทางและพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความสะอาดสวยงาม เฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.