เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

เช้าวันนี้ (วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565) เวลา 08.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติอันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการแจ้งข้อมูลข่าวสารงานต่างๆ แก่พนักงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
Leave A Reply

Your email address will not be published.