เทศบาลเมืองพิชัย ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลพิชัย ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งวันที่ 5 ธันวาคม ยังเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
Leave A Reply

Your email address will not be published.