เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

        ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ , ปลัดเทศบาลฯ , หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ได้ร่วมการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
        โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยเทศบาลฯ เตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสะพานหมู่บ้านฝายน้อย หมู่9 และสะพานบ้านต้นยาง หมู่4 รวมไปถึงการแจ้งถึงกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม 2565 นี้
        อีกทั้งในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทาง วิธีการแก้ปัญหาในการทำงานของแต่ละฝ่ายแต่ละกองในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงมอบนโยบายการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.