เทศบาลเมืองพิชัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เทศบาลเมืองพิชัย กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองพิชัย
🔹เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
🔹เวลา 09.00 น. พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
🔹เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานบ้านฝายน้อย และสะพานบ้านต้นยาง ตำบลพิชัย
โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ แต่งกายชุดปกติขาว และประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
Leave A Reply

Your email address will not be published.