ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน 5 หมู่บ้าน ตำบลพิชัยด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์

Leave A Reply

Your email address will not be published.