ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพิชัย เปิดให้บริการประชาชนดูแลสุขภาพประชาชน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพิชัย เปิดให้บริการประชาชนดูแลสุขภาพประชาชน
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
โดยมีการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
โดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์มนู วีระอาภาชัย
เป็นแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.