โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพิชัย ลดดอกเบี้ย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 3 เดือนแรก ไม่คิดดอกเบี้ย ช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

นายกสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน พ.ศ. 2566 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ซึ่งสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัย หรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพิชัย จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (กำหนดระยะเวลา 3 เดือน) ดังนี้

1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 3 เดือนแรก ไม่คิดดอกเบี้ย จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

  1. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

ส่วนสำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2566 ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 3 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

  1. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

เพื่อช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปัจจุบันนี้การใช้บริการสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีรายได้น้อย และคิดดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ถือว่าเป็นทางออกที่ดีของผู้ที่ขัดสนหรือต้องการใช้เงินด่วน โดยเป็นทางเลือกที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ดังนั้นเรื่องการเดินเข้าโรงรับจำนำจึงไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เป็นการแก้ปัญหาทางการเงินที่ดีได้ด้วยตนเอง

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง สามารถไปใช้บริการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัยได้ที่ 332 หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตรงข้ามตลาดต้นยาง เข้าทางโรงเรียนพิชัยวิทยา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 0227

Leave A Reply

Your email address will not be published.