นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ไลฟ์สดเชิญชวนอุดหนุนสินค้าชุมชน กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี

เย็นวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย เยี่ยมชมกาดนัดฮิมวัง พร้อมไลฟ์สดนำเสนอสินค้าชุมชนผ่านเพจเทศบาลฯ เชิญชวนทุกคน แอ่วกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี อุดหนุนพ่อค้า แม่ค้า ในชุมชน ซึ่งกาดนัดฮิมวังเปิดจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกเย็นวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยมีสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งของกิน ของใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าของชุมชน ทั้งผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรปลอดภัย อาหาร ขนม เสื้อผ้า ต้นไม้ ฯลฯซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง และเป็นการอุดหนุนสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง
Leave A Reply

Your email address will not be published.