เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาสุนัขจรจัด วางแผนบูรณาการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาสุนัขจรจัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขจรจัดในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ป้องกันอันตรายให้ประชาชน ทั้งเรื่องความสกปรกจากการกินและคุ้ยอาหาร หรือความปลอดภัยจากการถูกกัดหรือวิ่งตัดหน้ารถ
ทั้งนี้ปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อสังคมและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การมีจิตสำนึกและทัศนคติในการการเลี้ยงสุนัข และสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของชุมชน มีการขึ้นทะเบียนสุนัข การควบคุมสุนัขจรจัดโดยการผ่าตัดทำหมัน การส่งเสริมและสนับสนุนสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อให้การเลี้ยงดูสุนัขจรจัด และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
Leave A Reply

Your email address will not be published.