เทศบาลเมืองพิชัย พร้อมผู้บริหาร กปภ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านท่าเดื่อ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง (กปภ.ลำปาง) ในพื้นที่หมู่บ้านท่าเดื่อ โดยมีนายจักรกฤษณ์ ไชยนอก ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงาน ซึ่งเทศบาลฯได้สนับสนุนงบประมาณในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในบ้านท่าเดื่อ ซึ่ง กปภ.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และสามารถขยายโครงการไปยังชุมชนอื่นๆ ในเขตเทศบาลฯ ให้ได้มีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภค
Leave A Reply

Your email address will not be published.