‘ลอยกระทง’ เทศบาลเมืองพิชัยสุดคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อค่ำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป สร้างความสามัคคีเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมฟ้อนรำชุด ทิพยะบูชา สายน้ำ จิตรกาล และการเต้นประกอบเพลงของชมรม to be number one จากนักเรียนโรงเรียนพิชัยวิทยา การแสดงของศิลปินนักร้องวงดนตรีมนต์เมืองเถิน รวมถึงการมอบรางวัลการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ การประกวดโคมผัดล้านนา การประกวดเต้นบาสโลบของชุมชนในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งมีตลาดนัดชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของดีตำบลพิชัย ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัยจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีวิถีไทยและวิถีของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ ตลอดจนรณรงค์การดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.