บ้านทรายใต้ ชนะเลิศ การทำโคมผัดล้านนา ประเภทสวยงาม และหมู่บ้านต้นยาง ชนะเลิศ โคมผัดล้านนา ประเภทความคิดสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงพร้อมสานต่อภูมิปัญญาในการทำโคมผัดล้านนา

เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันทำโคมผัดล้านนา หนึ่งในกิจกรรมในของงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาในการทำโคมล้านนา โดยแบ่งการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้
1.การประกวดโคมผัดล้านนา ประเภทสวยงาม
🔺รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านทรายใต้ หมู่ 8 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท
🔺รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านสามัคคี หมู่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 8,000 บาท
🔺รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านพิชัย หมู่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 7,000 บาท
🔺รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านต้นต้อง หมู่ 5 และบ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท
2. การประกวดโคมผัดล้านนา ประเภทความคิดสร้างสรรค์
🔹รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านต้นยาง หมู่ 14 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท
🔹รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 ได้รับรางวัลเงินสด 8,000 บาท
🔹รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 ได้รับรางวัลเงินสด 7,000 บาท
🔹รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 และบ้านต้นมื่น หมู่ 14 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้แก่
ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ จากแมกกาซีนธุรกิจท่องเที่ยว เป็นประธานกรรมการ, นางพรปวีณ์ สุรินทร์มงคล จากข่าวคมชัด AEC TV ONLINE, นายชิตพร พลูประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง, นายพิโรดมจันทนะเสวี เจ้าของเพจลำปางวาไรตี้ และนายณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.