คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย เยี่ยมชมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ในชุมชน กำชับความความปลอดภัยของสถานที่ ควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เยี่ยมชมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ในชุมชน ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา (บ้านวังย่าเฒ่า) หลวงพ่อเกษม เขมโก บ้านพิชัย หมู่1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดกิจกรรมเทศกาลบูชาโคม/ประทีป ล่องสะเปา โดยมูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก ได้มีการจัดเตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน และสถานที่ให้ประชาชนได้เข้ามาลอยกระทง บริเวณท่าแม่น้ำวัง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสักการะบูชา ศาลเจ้าแม่สุชาดา และหลวงพ่อเกษม เขมโก สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปาง โดยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้กำชับเรื่องมาตรการความความปลอดภัยของสถานที่ ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
Leave A Reply

Your email address will not be published.